Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Systém managementu jakosti ISO 9001:2000

Norma ISO 9001:2000 popisuje požadavky na systém managementu jakosti. Podle této normy probíhají certifikace systému jakosti. Hlavním přínosem normy je procesní přístup.
126_297_original

ISO normy

ISO je Mezinárodní organizace pro normalizaci (The International Organization for Standardization). Je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů. Vydává mezinárodní normy, které obvykle připravují technické komise ISO. Norma může být zveřejněna pouze při souhlasu alespoň 75% hlasujících členů.

ISO 9001:2000 je třetím vydáním, které ruší a nahrazuje vydání druhé z roku 1994. Tři normy druhého vydání zaměřené na celý systém managementu jakosti ISO 9001, norma popisující systém jakosti bez návrhu a vývoje ISO 9002, systém kontrol a zkoušek popsaný v ISO 9003 byly nahrazeny jedinou normou ISO 9001:2000.

Normy řady ISO 9000 jsou základním manuálem pro každého poradce systému kvality.

ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti – požadavky

ISO 9001 znovu požaduje po managementu, aby se sytém jakosti stal jejich strategickým rozhodnutím. Systém jim totiž umožňuje:

 • snažší zapracování nových pracovníků
 • jasné a jednoduché modelování připravovaných změn
 • optimalizaci nákladů
 • efektivitu toku materiálů a produktů
 • a další.

Systém může svou flexibilitou vycházet vstříct neustálým změnám cílů, produktů, požadavkům managementu a zainteresovaných stran.

Procesní přístup:
ISO 9001 podtrhuje a zdůrazňuje procesní přístup systému, který je základem pro jeho flexibilitu. Cílem procesního přístupu je zvýšit spokojenost zákazníků viz. obrázek. Ta jako jediná pomáhá udržet stávající zákazníky a přilákat nové.

Proces je definován jako činnost, která využívá zdroje a je řízena za účelem přeměny vstupů na výstupy.
Procesním přístupem je pak považována aplikace, identifikace, vzájemné působení a řízení procesů. Procesní přístup klade důraz na:

 • pochopení a plnění požadavků zákazníka, zainteresovaných stran
 • přidanou hodnotu procesů a jednotlivých činností ve firmě
 • neustálé zvyšování výkonnosti a efektivity procesů
 • neustálé zlepšování procesů na základě měření metrik

V normě ISO je silně zakotven model PDCA pro neustálé zlepšování.

ISO 9001 je určena pro firmy, které chtějí:

 • prokázat, že umí trvale poskytovat produkty dle požadavků zákazníka
 • trvale zvyšovat spokojenost zákazníka

Obsah normy ISO 9001:2000

V normě naleznete tyto kapitoly, jež definují všechny požadavky na procesní systém managementu jakosti:

1. Předmět normy
2. Normativní odkazy
3. Termíny a definice
4. Systém managementu jakosti
5. Povinnosti managementu
6. Management zdrojů
7. Realizace produktů
8. Měření, analýza a zlepšování

Těchto 8 kapitol nahradilo původních 20 kapitol druhého vydání ISO 9001, kterými byly:

4.1 Odpovědnost vedení
4.2 Systém jakosti
4.3 Přezkoumání smlouvy
4.4 Řízení návrhu
4.5 Řízení dokumentů a údajů
4.6 Nakupování
4.7 Řízení produktu dodaného zákazníkem
4.8 Identifikace a sledovatelnost
4.9 Řízení procesů
4.10 Kontroly a zkoušení
4.11 Řízení kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení
4.12 Stav po kontrole a zkouškách
4.13 Řízení neshodného produktu
4.14 Opatření k nápravě a preventivní opatření
4.15 Manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání
4.16 Řízení záznamů o jakosti
4.17 Interní prověrky jakosti
4.18 Výcvik
4.19 Servis
4.20 Statistické metody

Zdroj: ČSN EN ISO 9001:2000

Máte-li zájem konzultovat nebo si najmout poradce pro aplikaci této normy, navštivte naši sekci Poradce pro Kvalitu a systémy kvality

Připravil/a

#ISO 9001 norma #ISO 9004 #metoda #systém kvality

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat