Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Vedení úkolů

Úkoly jsou každodenní součástí pracovních povinností. Mohou však být součástí poznání firmy, pracovníků a nástrojem pro zlepšování. Představujeme způsob, který umožní malým/středním firmám vést kapacity na úkoly či oblasti, poznat, kde se úkoly hromadí. Odhalit kritická místa a předcházet trapným výmluvám.
363_482_original

Management a úkoly

Velmi často manažeři slyší, že pracovníci jsou přetíženi a nemají možnost dokončovat úkoly a svou práci. To vše se postupně hromadí a následně končí přinejmenším psychickým rozladěním a nebo odchodem zákazníků a pracovníků z firmy.
Na druhou stranu jsou zase manažeři, kteří si myslí, že management je o rozdělování úkolů, jejich kontrole a tlaku na pracovníky a plnily termíny. To bohužel nestačí. Manažeři by také měli analyzovat úkoly, lehkost s jakou pracovníci jsou je schopni plnit (tedy poznávat, na jaké úkoly mají pracovníci předpoklady). Na základě zjištění pak úkoly přidělovat, správně formulovat a hledat způsoby, jak předcházet neplnění nebo prodlužování termínů.
Dnes má většina firem možnost využívat systém řízení úkolů v rámci emailových schránek/kalendářů apod. To však neumožní manažerovi řádně úkoly hodnotit bez zásahů do daného systémů. Náš postup a přiložený soubor umožňuje vedením úkolů využít mnohem efektivněji a přednastavená hodnocení vedou manažera ke správnému hodnocení kapacit, přidělování úkolů, analyzování kritických míst a připravuje graf pro interní komunikaci

V placené části si můžete stáhnout soubory, které Vám pomohou řídit a vyhodnoceovat úkoly. 

Určeno pro malé a střední firmy (vhodné pro 3-30 pracovníků)
Nástroj MS Excel (vč. Kontingečních tabulek)

Přiložený soubor obsahuje tyto listy a jejich poslání:

 • Úvod – určuje jak se budou úkoly vést a jak si stojí firma celkově s plněním úkolů.
 • Úkoly – do tohoto listu se vyplňují jednotlivé úkoly a k nim nezbytně nutné informace.
 • Pracovníci – list Pracovníci obsahuje přehled o počtu všech úkolů na odpovědné pracovníky a stav jejich plnění.
 • Procesy – list proces je určen především pro identifikaci ve kterých procesech se hromadí nejvíce úkolů. Vychází z toho, že firma je procesně orientovaná a má jasnou mapu procesů.
 • Místo vzniku – slouží pro hodnocení, kde vzniká nejvíce úkolů. Podle charakteru úkolů pak snadno můžete zjistit, že třeba z porady k projektu vznikají naprosto banální úkoly. To by pak bylo varováním toho, že projekt není dobře veden a je třeba udělat okamžité opatření.
 • Posuny – je určen k odhalení u kterých pracovníků dochází k nejvíce posunům termínů plnění úkolů. Dá se zde také odhalit ve kterém procesu nebo oblasti pracovník zpoždění hromadí.

Placený článek dále obsahuje:

 • způsob komunikace a grafické prezentace úkolů
 • Postup práce se souborem Úkoly
 • Pravidla vedení úkolů

Soubor „Úkoly“ je připraven tak, aby si jej manažer snadno a rychle osvojil. Stačí jen vyplnil nezbytné údaje a hodnocení jsou přednastavena tak, aby byl manažer veden k rychlým a správným výsledkům.

Hlavní přínosy

 • Úkoly jsou na jednom místě a obsahují všechny potřebné informace
 • Vyplňovány jsou jen nutné informace k úkolu a hodnotící tabulky a grafy se připravují sami
 • Přehled o vytíženosti pracovníků úkoly
 • Přehled o rozpracovanosti úkolů
 • Zlepšování odhadu na dobu potřebnou na splnění úkolu
 • Znalost ve kterých procesech či jinak definovaných oblastech se hromadí úkoly
 • Znalost kde vzniká nejvíce úkolů
 • Možnost identifikovat předpoklady pracovníků
 • Jasné prokázání u koho dochází k nejčastějším posunům termínů plnění úkolů

Jak správně zadat úkoly se také dočtete Zadávání úkolů na portálu Firemního sociologa. Naučit se správně vést poradu a pracovat s úkoly se naučíte na znalostní linii Jak vést poradu a pracovat s úkoly.

Připravil/a

#kapacita pracovníků #porady #úkoly

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat