Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.
200819-ReginaKubcova_0033-small-1

Regina Kubcová

Byznys konzultantka, lektorka a interim manažerka

Byznys konzultantka, lektorka a interim manažerka se zaměřením na procesní, projektové řízení a leadership.Své poslání vidím v pomoci přetíženým majitelům firem zorganizovat jejich společnost tak, aby jim nepřerostla přes hlavu.
spokojených zákazníků
0 +
proškolených
0 +
let praxe
0

Roků praxe

24 roků

Členem od

02/2022

Jazyky

Čeština, Angličtina

Co miluji

Pomáhat přetíženým majitelům firem zkrotit chaos a omezit plýtvání.

Motto

POMÁHÁM PŘETÍŽENÝM MAJITELŮM FIREM ZKROTIT CHAOS A OMEZIT PLÝTVÁNÍ.

Během téměř 17 let práce ve firmách jsem na své profesní cestě měla možnost vyzkoušet si více oborů, ale jednoznačně největší radost mi přináší práce s lidmi a pro lidi. Zjistila jsem, že jakmile jsou nastavena jasná a srozumitelná pravidla, úkoly jsou zorganizované a každý ví, co má dělat, za co je zodpovědný a dělá to, v čem je nejlepší, jsou lidé mnohem spokojenější, jistější, práce je více baví a vše se odrazí na výsledcích jednotlivců i celé firmy.

Zaměřuji se na oblast organizace času a práce, nastavování či optimalizace firemních procesů, které pomáhají, ale nesvazují. Učím firmy, jak efektivně řídit projekty, aby měly šanci dospět do zdárného konce bez plýtvání časem, penězi i nadšením lidí. Zavádím systémy vedení úkolů a komunikace. Učím majitelé firem a manažery stanovovat si priority, delegovat a přitom mít vše pod kontrolou. Popisuji firemní kulturu, aby lidé cítili být součástí harmonického celku, nacházeli ve své práci smysl a radost.

JAK PRACUJI?

Velký důraz při své práci kladu na spolupráci s klientem a vzájemný respekt. Nepoužívám bezhlavě obecná řešení. Vše přizpůsobuji na míru klientovi, protože nejdůležitější je pro mě dosažení takového řešení, které firmu co nejméně zatíží a zároveň ji výrazně posune kupředu. Moje role v projektu je přinést potřebné know-how a být průvodcem a pomocníkem klienta při vytváření optimalizovaného řešení.

Snažím se vždy porozumět potřebám a specifikům klienta, na nichž pak stavím nabízené řešení. Můj přístup je holistický. Navrhované řešení zasazuji do širšího kontextu tak, aby dosažený výsledek nebyla pouze dočasná úleva, ale vedl k trvalému zlepšení.
V každé firmě pracuji primárně s již zavedenými nástroji a dokumenty, aby změn bylo co nejméně.

Procesy jsou sice popsané činnosti, ale jejich vykonavateli jsou lidé. Proto se v průběhu celého projektu zaměřuji na práci s lidmi, aby pro ně spolupráce byla co nejpříjemnější.

Procesy jsou vnímány jako „něco navíc“ k běžné agendě a lidem obvykle přidělávají v této fázi práci. Ujímám se role mentora a poradce, který jim věnuje pozornost a čas, abych je udržela motivované a aktivní.

Kurzy

Články

V dnešním rychle se vyvíjejícím pracovním prostředí jsou tradiční hierarchické struktury nahrazovány agilnějším a inovativnějším přístupem, který nacházíme např. u samořídících týmů.
|
Máte za sebou úspěšný rozjezd firmy a v ní partu srdcařů, kteří nabírají na obrátkách spolu s ní. Zároveň nechcete usnout na vavřínech a spoléhat se, že vaše firma bude sama fungovat roky jako perpetuum mobile. Kladete si tedy otázku, jak zajistit její úspěšné fungování i v dalších letech a nedat šanci chaosu.
|
Vedení firmy je multidisciplinární záležitost. Každý majitel, leader chce dělat vše nejlépe, jak umí. V návalu každodenní práce se ale může stát, že zabředne do příliš velkého detailu, ztratí nadhled, začnou mu unikat podstatné věci a ve firmě to začne povážlivě drhnout. Ukážeme vám, na co se při organizaci firmy zaměřit, abyste se vyhnuli přetížení, zbytečným chybám a neplýtvali penězi ani lidskými zdroji. Víte třeba, jakou roli hraje ve vedení lidí firemní filozofie a kdy začít řešit procesní řízení?
|

Dovednosti a praxe

MANAGEMENT | LEADERSHIP

Pomáhám firmám definovat jejich poslání, vizi a hodnoty jako základní stavební kameny pro budování silné organizace, která chce získat stabilní a respektovanou pozici na trhu a být žádaným zaměstnavatele. Ukazuji leaderům a manažerům cestu k efektivní týmové spolupráci a komunikaci, aby si lidé důvěřovali a dosahovali společně výsledků. Učím je, jak vést svůj tým, aby se stali respektovanými autentickými leadery.


ORGANIZACE A PROCESY

Stavím funkční organizaci firmy založenou na smysluplných procesech a jasně definovaných rolích. Individuálně a vždy podle potřeb konkrétní společnosti. Zavádím nezbytné nástroje, odstraňuji přebytečnou ruční práci, optimalizuji a zefektivňují pracovní postupy. Hledám slabá místa, měřím výkon procesů.


HR | ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Pomáhám nastavovat HR procesy v rámci celého životního cyklu zaměstnance. Zavádím chybějící části práce se zaměstnanci, aby se lidé ve firmě cítili dobře a zároveň odváděli kvalitní práci a byli efektivní. Pracuji s talenty, pomáhám posouvat správné lidi na správná místa. Definuji pracovní pozice, zodpovědnosti, pravomoci. Nastavuji pravidla komunikace a týmové spolupráce.


PORADENSTVÍ

Stavím funkční organizaci firmy založenou na Od roku 2017 předávám své zkušenosti z vedení týmů zejména majitelům malých a středních velkých rychle rostoucích či měnících se firem. Ukazuji možnosti, navrhuji vhodná řešení, jsem průvodcem na jejich cestě za změnou. Spolupracuji s leadery a manažery, kteří chtějí růst a nechtějí na to být sami. Některé firmy zdvojnásobili velikost, jiné se usadili v úspěšné strategii, další vyladili fantasticky fungující tým.

Certifikáty