Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Audit kvality

Audit kvality prověřuje, zda jsou správně nastaveny činnosti v systému managementu tak, aby firma efektivně vyráběla kvalitní výrobky nebo poskytovala služby. Především plnila parametry kvality produktu, které potřebuje zákazník. Základ pro audit kvality je norma ISO 9001, která obsahuje zkušenosti nejlepších manažerů.
original_Audit_kvality_-_spokojenost_zákazníka-_ISO_9001

Zajímá Vás školení interních auditorů, pak se zajímejte o náš speciální kurz Auditor je partner s dobrými nápady. Vedoucí auditory a auditory přípravujeme na to, jak se stát pomocníky managementu a jak pomáhat pracovníkům k lepším výsledkům a k dobrým dlouhodobým vztahům.

Co je to audit?

Audit je nezávislé získávání důkazů o fungování nebo nefungování toho, co nás zajímá. Auditor si podle stanoveného cíle připravuje postup, strategii, jak zjsitit zda daná věc efektivně funguje. Podle potřeby si sestaví tým auditorů. Vhodné je, aby tým měl:

 • specialistu na procesy a systém
 • specialistu na auditovanou věc – např. specialista na vývoj SW, chemické látky, bezpečnost práce, svařování, marketing, ..
 • případně i manžera ze spolupracující oblasti

Tým předem připravuje plán auditu a musí si nastudovat postupy, plány, záměry, výsledky z reportů, procesy apod. Teprve potom probíhá audit, kde auditoři se správnými dotazy, komunikací, rozborem, analýzou zjišťují informace, důkazy o fungování. Výsledkem auditu je zpráva z auditu. Zprávu dostává management. Další podrobnosti jsou uvedeny v ISO 19011

Audit kvality

Audit kvality je zaměřený na parametry kvality produktů. Zde je třeba na začátku vždy definovat, které parametry kvality musí výrobek nebo služba splňovat. Dnes se převážně mluví o produktu, protože se většinou dodávají výrobky spolu se službou (způsobil to rozmach softwaru, požadavek zákazníka o nic se nestarat, …). Příklad parametrů kvality:

 • výrobek – obrábění superslitiny – difuzor, jeho parametry budou
  • přesnost – dodržení tolerancí daných výkresem
  • včasnost – dodání na termín případně hodinu
  • vlastnosti – dodržení technologických postupů, aby nedošlo ke změně materiálových vlastností (kalení, popuštění, …)
  • složení a obsah prvků – materiálový certifikát 
  • cena
 • služba – instalace automatu – parametry budou
  • informování o postupu instalace
  • včasnost instalace
  • školení na používání automatu
  • cena 

Paramtery jsou určující. Auditor si je nejprve vyžádá z propagačních materiálů firmy, z technických specifikací apod. Tady začíná linka auditu kvality, protože to je to, co firma slibuje zákazníkovi. Následně musí nastudovat výrobek a službu a postupně k nim přiřazuje procesy, postupy, které je třeba dodržovat, aby byly splněny parametry kvality a dodán kvalitní výrobek. V průběhu auditu si musí stanovit priority, které mají největší vliv na kvalitu produktu, sledovat a prověřovat všechny vazby, které k ní vedou. Je-li to komunikace se zákazníkem (emaily, telefonáty, ..), sleduje i ji. 

Audit kvality může obsahovat:

 • systém managementu většinou podle vybranné normy ISO 9001, ISO 9004, ISO/TS 16949, AS 9100, …
  • struktura systému
  • nastavení procesů 
  • mapa procesů
  • interní postupy, návody, …
  • vazby mezi procesy
  • nastavení odpovědností
 • dodavatelé 
 • kritická místa 
 • parametry kvality produktů (výrobku, služby)
 • komunikaci se zákazníkem (interním, externím)
 • životní cyklus produktu
 • znalosti pracovníků – kvalifikace, odborná způsobilost, zkušenosti, komunikace, jednání 
 • školení a trénink pracovníků
 • používání metod
 • reporting – monitorování produktů, procesů
 • kontroly, zkoušky, testy
 • komunikace se zákazníkem
 • trvalé zlepšování

Co konkrétně audit bude obsahovat závisí na dohodě s managementem a cíli auditu. Od jejich požadavků a samozřejmě cenových možností se odvíjí hloubka auditu a také zda bude auditovat 1 auditor nebo auditní tým. Následně rozsah a strategie auditu předurčuje zda audit bude na 1 den nebo celý týden. 

Hlavní zásada auditu

Audit musí být veden tak, aby pomáhal lidem, managementu, firmě, zákazníkům. Vytvářely se dlouhodobé dobré vztahy v týmech, s dodavateli, zákazníky. Případně vznikaly synergické efekty. To je úkol auditora. 

Možná namítnete, že to nejde v případě, kdy se zhroutil projekt a lidé, zde způsobili spoustu chyb. I v takové případě závisí na auditorovi odhalit kritická místa zhroucení projektu a lidem pomoci pochopit, jak se dá této situaci preventivně předejít. Všichni jsme omylní, ale nesmí se opakovat stejné chyby. Propustit pracovníka, který byl roky školen je snadné, ale motivovat ho k lepší práci může někdy i auditor.

Máte-li zájem vědět více, kontaktujte lektora auditorů Jiřího Střelce

Připravil/a

#audit ISO 9001 #auditor #interní audit

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat