Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Firemní, týmová komunikace

Firemní a týmová komunikace vede k pochopení existence firmy a poslání proč můj tým je zde. Management pak komunikací správně vede zaměstnance k lepšímu porozumění mezi kolegy a týmy. Otevřená firemní komunikace zvyšuje produktivitu a efektivitu práce. Pomáhá vytvářet pozitivní firemní kulturu a zvyšuje spokojenost zaměstnanců. Díky efektivní komunikaci jsou zaměstnanci lépe informováni o manažerských rozhodnutích, strategii firmy a změnách v organizaci. To vše přispívá k lepšímu fungování firmy a udržení konkurenční výhody na trhu.

  Obory

  Zajímá Vás rozvoj? Ponořte se hlouběji do svého tématu výběrem podoboru.

  Co je to firemní komunikace 

  Firemní komunikace zahrnuje veškeré formy komunikace v rámci organizace nebo firmy. Jedná se o proces sdílení informací, nápadů, a rozhodnutí mezi zaměstnanci a managementem. Správná firemní komunikace je klíčová pro efektivní vedení pracovníků, pochopení firemní strategie, budování firemní kultury a zajištění spokojenosti jak zaměstnanců, tak zákazníků.

  Je důležité mít jasně definované interní komunikační postupy a plány, aby byla zajištěna efektivní a účinná komunikace ve firmě.

  Co je to týmová komunikace 

  Týmová komunikace má za úkol zajistit konstruktivní interakce a výměnu informací mezi členy týmu. Sjednotit celý tým na stejnou vlnu při plnění firemních cílů, strategie a vize. Dát pocit všem členům, že jsou důležitým kolegou v týmu. Cílem je zlepšit spolupráci, efektivitu a výsledky týmu. Tomu nejlépe přispívá otevřené a efektivní sdílení informací, názorů a nápadů mezi jeho členy. 

  Formy týmové komunikace 

  Týmová komunikace může zahrnovat různé formy, aby docházelo pozitivní a konstruktivní interakci. Většinou se kombinuje více forem, protože každá má jiný účinek a hodí se pro jiné situace. Patří sem např.: 

  • osobní schůzky
   • individuální 
   • týmové
  • telefonáty
  • video-konference 
  • e-maily
  • chat
  • tabule 
  • sdílení dokumentů

  Formu manažer volí dle aktuální situace v týmu, firmě a také na základě individuálních schopností jednotlivců nebo dynamiky týmu. 

  Specialisté v oboru

  Podívejte se na poradce Vlastní cesty, kteří se věnují Firemní a týmové komunikaci.

  Články

  Hledáte inspiraci z oboru? Projděte si články Vlastní cesty.

  V době krize má komunikace zásadní význam. Ten, kdo komunikuje jako první, ovlivňuje mínění, a rozhoduje o tom, kdo bude mít korektní informaci a kdo ne. Právě korektní informace správně zasazené do kontextu událostí rozhodují o chování pracovníků a o tom, jak budou i v krizové situaci pracovat.
  |
  Jak koncipovat text, aby byl srozumitelný, čtivý a účinně naplnil informační účel? Co dělat, aby se adresát pročetl informacemi natolik daleko, aby dostal kompletní sdělení? Pomocným vodítkem při komunikaci s nadřízeným manažerem mohou být žurnalistické zásady tvorby zpravodajských příspěvků.
  |
  Před sportovní aktivitou bereme jako samozřejmost se na ni připravit, nachystat tělo na fyzickou zátěž, abychom si nepřivodili úraz. Stejně obezřetně bychom měli přistupovat ke komunikaci či vyjednávání, u nichž stádium přípravy mnohdy podceňujeme. Kvalitně zvládnutá příprava nám totiž zaručí nejen lepší výchozí pozici, ale v konečném důsledku může rozhodnout i otázku úspěchu či selhání vyjednávání nebo prezentace. Příspěvek tak nabízí jednotlivé kroky, jak kvalitně zvládnout tuto „předstartovní“ fázi komunikace.
  |
  Nástup nového pracovníka je výsledkem dlouhé a nákladné práce personalistů a manažerů. Když už ho konečně máme tak honem ať začne makat. No a ať ukáže, jak se s týmem umí sžít. Prací manažera je udělat vše potřebné pro to, aby novému pracovníkovi vytvořit správnou image tak, aby jej tým přijal. Jako první by měl příchod nového pracovníka řádně komunikovat a podpořit tím jeho kredit.
  |
  Trend zavádění procesů s nástupem leadershipu ustupuje do pozadí. Procesy a efektivní systém jsou samozřejmostí. Systém se navíc stává nefunkční, když se pracovník rozhodne jinak! Vlastním postojem klidně změní proces. To je důvod, proč dnešní management potřebuje rozvíjet dovednosti pro vedení postojů pracovníků. Postojů, u kterých se pracovníci sami rozhodnou správně.
  |
  Každý by měl jít za svým cílem, ne jinak je tomu i v oblasti služeb a cestovního ruchu. Jak připravit nabídku služeb, aby zaujala potenciální zákazníky? Jak sestavit produkt? Provedeme vás jednotlivými kroky k sestavení produktu pro váš resort, hotel nebo penzion. Klíčem k úspěchu jsou informace a znalost cílové skupiny.
  |